۱. کسی میدونه اگه بخوام در آینده مترجمی زبان کنم، غیر از رفتن به دانشگاه چه جوری می تونم به این کار مسلط شم؟

۲. کسی نرم افزار، سایت یا کتابی می شناسه برای یادگیری زبان عربی؟