بر شما باد به گوش دادن مباحث آقای عالی در سمت خدا: یاد مرگ (پنج شنبه ها تکرارش رو داره میذاره)، مهدویت و دینداری در آخرالزمان.

خدا بر توفیقاتشون بیفزاید. مباحثش واقعا معرفتی و تذکریه. کاملا آدم رو متنبه می کنه.