انگار شهرداری یادش رفته عید غدیر بزررررگ ترین عید ما شیعیانه!