و باز هم یتیم شدیم.*


*: "انا و علی ابوا هذه الامه" رسول اللهصلی الله علیه و آله و سلم