بر شما باد به گوش دادن چند باره "چگونه گناه نکنیم" آقای رائفی پور.