5 سال پیش منتظر چنین تصمیمی از طرف آقای پادشاه بودم.

خیلی خوشحالم. هنوز هم باورم نمیشه که تصمیم گرفته بشه به انجامش. خدا رو بارها شکر کردم این چند روز و البته کنارش دعا کردم که تصمیمش رو عملی کنه و به ادامه روندش هم پایبند باشه.

خیلی دعامون کنید لطفا، شدیدا نیازمند دعاییم.


ببخشید که خیلی سربسته و نامفهوم گفتم. دلم نمیخواد ماجراهای 5 سال گذشته رو تکرار کنم، مخصوصا که اکثر دوستان در جریانش نیستند. اما خواهشا شدیدا و قویا دعا یادتون نره