شاهزاده دیگه حاضر نیست زود بخوابه، یعنی درست تره که بگم حاضر نیست قبل از اومدن آقای پادشاه بخوابه. به خاطر همین تصمیم گرفتیم دیگه ثبت نامش نکنیم مهد.


شازده پسر افتاده رو دور پاره کردن از نوع نابودگرانه. فکر کنم اگه تا 2 هفته دیگه به این کار ادامه بده، کتابی برای شاهزادمون نمی مونه.