چه حدیث جالبیه این حدیث:

"از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگى ، و تهاجم انسان پست به هنگام سیرى ، بپرهیز."

حکمت 49 نهج البلاغه