این عکس نامه ایه که پست قبل در موردش صحبت کردم.

در واقع به کاردستیه کنارش برای من و پدرش نامه نوشته.

نوشته:

باباجونم خیلی دوست دارم.

مامان جونم خیلی دوست دارم.

عالی شد.

تقدیمی از محمدحسن به مادر و پدر


اون بالا سمت چپم شماره و اسم کلاسش رو نوشته با اسم خودش: سید محمدحسن ...


پ.ن:

برای دیدن عکس در سایز بزرگ تر روی عکس بزنید