دعای غریق رو زیاد بخونیم: «یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک»حضرت ابی عبدالله علیه السلام فرمودند که : 

«زود است می‌رسد به شما شبهه‌ای، پس باقی می‌مانید بدون علمی و بدون امام راهنمایی ظاهرا، و نجات نمی‌یابد در آن شبهه مگر کسی که بخواند دعای غریق را.»

گفتم: چگونه است دعای غریق؟ 

فرمودند می‌گویی:

«یا الله یا رحمن یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک».