یه آب پاش (از اونایی که آرایشگرا دارن) بگیرین. توش به اندازه مساوی آب و سرکه بریزید. برای برق انداختن سینک، بردن لکه های چربی گاز، تمیز کردن شیشه و آینه ازش استفاده کنید. راحت و طبیعی.