چند روز پیش بود که برای اولین بار از خودم پرسیدم: واقعا توانیی داشتن و سروکله زدن با ۴ تا بچه رو دارم؟!

و این سوال شروعی بود برای شکی که این روزها به جانم افتاده: آیا میتونم درست تربیتشون کنم؟ آیا اعصابشو دارم؟ کم نیارم؟ گند نزنم؟

کسایی که منو از نزدیک میشناسن،، متوجهن چقدر این دودلی برای من عجیب و سخته!