امروز استارت پارک بردن بچه ها رو زدم. ان شاء الله که مستدام باشد