یکی از اساتیدمون می گفت: اگه توفیق کار خیری نصیبتون میشه یا خصوصیت نابی دارید، به خودتون غره نشید، شاید این توفیق به خاطر دعای یکی از اجدادتون نصیبتون شده.

دعا برای نسل و ذریمون تا قیامت رو در این ساعات باقیمانده از ماه مبارک از دست ندیم.