یکی از اصلی ترین اهداف سال جدیدم تقویت فن بیان، نوشتن و سخنرانیمه.

ممنون میشم اگه کتاب، سخنرانی، سایت، ... به درد بخوری می شناسید بهم معرفی کنید.

با تشکر