ماه رمضان بود که صفحه گوشیم به لطف شازده پسر شکست و من بی گوشی شدم. همه چیزم توی گوشیم بود: برنامه هام، خلاصه هام، یادداشت هام، ... . بعد از اون در 6 ماهی که بی گوشی بودم همه چیزم به روال کاغذیش برگشت و کاملا راضیم ازش.

بعد از اون اپلیکیشنای خوبی برای برنامه ریزی دیدم، اما حس کردم همون مدل کاغذی کاراییش بیشتره.

پریروزم عضو GoodReads شدم اما هنوز هم مرددم. احساس می کنم مدل کاغذی خودم بهتره. و این جوری وقت بیشتری برای مخلفات جانبیش ازم برده میشه.