اگه این لحظه حالت خوبه و راحت داری راه میری و کار می کنی دلیل نداره یه ثانیه بعد هم خوب باشی و بتونی راه بری و حتی تر از این پهلو به اون پهلو شی.

این حکایت دیشب منه. یه دفعه کمرم گرفت، جوری که در هیچ حالتی راحت و بدون درد نبودم. تکون خوردن هر عضوی از بدنم نتیجش یه درد وحشتناک تر بود. 

کلاس امروز را نرفتیم و در منزل مادر خوابیده ایم به امید بهبودی.

دعا کنید خوب شم. خیلی سخته نتونی ابتدایی ترین کارهات رو هم انجام بدی.