یه مدت داشتم به شدت به ادامه تحصیل فکر می کردم و هر چی بیشتر فکر کردم بیشتر مطمئن شدم که حداقل برای یکی دو سال آینده اصلا و ابدا دلم نمی خواد به کنکور فکر کنم.

آرامش الانم رو دوست دارم و همین طور برنامه ریزی برای یادگیری و انجام کارهای جدید رو.

کلا من اهل سختی دادن به خودم نیستم!!