مشکل اکثر ما اینه که نمی دونیم دقیقا از زندگیمون چی می خوایم بعد توقع داریم خدا به ما بهترین چیزا رو هم بده.

اول باید تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم، مطمئن باشیم بعدش چیزایی که می خوایم به بهترین نحو سر راهمون قرار می گیرن.

مسئله این نیست که خدا نمی دونه ما چی می خوایم، مسئله اینه خودمون نمی دونیم چی می خوایم. در نتیجه وقتی خدا خواستمونو هم میده متوجه نیستیم یا بدتر از اون غر هم می زنیم.

بیایم با خودمون روراست باشیم، یه جا همه چیزایی که می خوایم رو بنویسیم بعدش خواسته هامون رو غربالگری کنیم. بعد هم بریم دنبال خواسته هامون.