امروز ولادت پدر بزرگوار مولامونه، یادمون باشه امروز باید یه جور دیگه شاد باشیم.

هیچ کاری نمی تونیم بکنیم یه مولودی دانلود کنیم بذاریم توی خونمون.