یکی از آرزوهام اینه بتونم ساعت خوابمون رو به 10 برسونم. آرزویی که اصلا و ابدا امیدی به برآورده شدنش ندارم.


صرفا جهت اطلاع:

آقای همسر شب ها معمولا 10 تا 10:30 تازه میاد خونه.