دلم یه آدم میخواد که بشینم باهاش در مورد برنامه زندگیم مشورت کنم.

موندم چه کاری خوبه، چه کاری خوب تر؟ کدوم کار اولویتش بیشتره، کدوم کمتر؟ کدوم مهمه، کدوم مهم تر؟


این که حدیث داریم "عاقل کسی نیست که خوب و بد رو از هم تشخیص بده، عاقل اونه که خوب رو از خوب تر تشخیص بده" همینه. شدیدا احساس کمبود عقل می کنم.