عروسی دیشب یه تجدید قوای حسابی بود. یکی از دوستام رو بعد از چند سال دیدم. عالی بود. انقدر خندیدیم که اشکای من همین جور سرازیر بود.

ان شاء الله عروس و داماد هم خوشبخت بشن.