سالمم
می تونم عادت های بدم رو ترک کنم
می تونم اخلاقای بدم رو اصلاح کنم
هنوز همسرم رو دوست دارم
هنوز به زندگیمون امیدوارم
می خوایم زندگیمون رو از فجاعت دربیاریم
می خوایم با هم یاعلی بگیم
می خوایم با هم تغییر رو شروع کنیم
هنوز نفس می کشم
چون خدا رو دارم

باور کنید خوبم، خیلی خوبم.