از دیشب تو شوکم، انگار نمی خوام باور کنم عمق فاجعه رو.

میدونید از همه بدتر چیه؟ این که احساس می کنم تمام تلاش های این 4-5 سالم باد هوا بوده. همه به در و دیوار زدنام هیچ هیچ بوده.

حالم بده خیلی خیلی بده.

لطفا خیلیییییییییییی برامون دعا کنید.


سخت ترش اینه که ذره ای از این حال بد و شوک وارده رو هم نباید نشون بدم.

خداااااااااااااااااااایا کمکم کن