هر چی بیشتر می گذره از این که تمرین خط رو شروع کردم، بیشتر خوشحال میشم.

خط شاید تنها هنریه که من عمیقا دوستش دارم و از وقت گذاشتن براش شدیدا لذت می برم.