لپ تاپم رو فرستادم مرخصی تا ببینم تاچ پدش درست میشه یا نه. اینه که کم میام.