بالاخره واکسن 18 ماهگی شازده پسرمون رو زدیم، اون هم با سرماخوردگیش.